Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Vlietkinderen is klaar voor de IKK!

04-01-2018

Vlietkinderen klaar voor de Wet Innovatie en Kwaliteit!

Alle kinderopvangorganisaties moeten per 1 januari 2018 voldoen aan een aantal nieuwe wettelijke kwaliteitseisen. Natuurlijk is Vlietkinderen kinderopvang helemaal klaar voor deze nieuwe wetgeving en alles wat deze met zich meebrengt. 

Kwaliteit
Met de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang wil de overheid de kwaliteit van kinderopvang verhogen en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen. Voor ons is dit niet nieuw. De ontwikkeling van kinderen is ons belangrijkste speerpunt. Pedagogische kwaliteit staat bij ons altijd voorop en hierin investeren we continu. Een aantal kwaliteitseisen is al ingebed in ons pedagogisch beleid/werkplan en in onze manier van werken. Voor andere eisen geldt dat we ons beleid en onze werkwijze wat moeten aanpassen. 

Ouders en Oudercommissie

We vinden het belangrijk ouders goed te informeren en te betrekken bij de uitvoering van de wet IKK op onze locaties. Wij doen dit via de oudercommissies van de locaties, natuurlijk in samenwerking met onze medewerkers. 

De belangrijkste nieuwe wettelijke regels op een rij

  • Maximaal 2 vaste gezichten per baby
  • 3- uurs regeling; wanneer wijken wij af van de beroepskracht-kind-ratio op de groep.
  • Elk kind krijgt een mentor
  • Een actueel Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Binnenkort publiceren we een ‘IKK pagina’ op deze website daar kunt u alle informatie vinden over deze nieuwe wet en wat deze betekent voor de kinderopvang van uw kinderen.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de clustermanager van uw locatie. Bent u nog geen klant bij Vlietkinderen? Neem dan contact op met onze klantenservice, zij staan u graag te woord!