Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Tine Oudshoorn: Vlietkinderen, fit for the future!

18-11-2017

‘Vlietkinderen kinderopvang is betrouwbaar en ambitieus’

Tine Oudshoorn staat als de nieuwe directeur-bestuurder van Vlietkinderen bij deze kinderopvangorganisatie aan de vooravond van een aantal aansprekende uitdagingen. ,,Het is belangrijk dat Vlietkinderen een solide en betrouwbare organisatie is en blijft, die in haar medewerkers investeert,’’, zegt Tine Oudshoorn. ,,Ik denk daarbij aan een Vlietkinderen ‘3.0’ die op alle fronten een kwalitatief hoog niveau biedt, met name wat betreft pedagogische kwaliteit, voor kinderen van nul tot dertien jaar. We zeggen het vaker, het woord ‘opvang’ dekt de lading niet. Het gaat ook om de vertrouwdheid, veiligheid en goede service van onze locaties in de wijken, dichtbij of in scholen. Dit betekent dat we nauw samenwerken met ouders, partners in het onderwijs, jeugdzorg en met de gemeentes waar onze locaties zich bevinden, Leidschendam-Voorburg en Den Haag/Leidschenveen.

Met een educatief partnerschap kunnen we ouders laten zien dat we voor hun kind het allerbeste willen bereiken. Samen zorgen we voor een goede doorlopende ontwikkellijn van ieder kind.’’

De gepassioneerde Tine Oudshoorn hanteert graag de slogan ‘fit for the future’. Zij kijkt hiermee bewust ook naar de interne organisatie...... >Lees meer