Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Tamara van Ark brengt een werkbezoek aan Vlietkinderen

12-12-2018

Tamara van Ark, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, brengt een werkbezoek aan Vlietkinderen

Maandag 10 december had Vlietkinderen de eer om Tamara van Ark, Maaike van Tuyll, directeur Kinderopvang SZW en hun staffunctionarissen te mogen ontvangen op Kindcentrum de Vuurtoren in Leidschenveen.

Het betrof een werkbezoek waar Tine Oudshoorn, directeur Vlietkinderen en Maarten Sloof, clustermanager, met de staatssecretaris in gesprek gingen over onderwerpen zoals de toegevoegde waarde van maatschappelijke kinderopvang voor kinderen, hun ouders en de lokale gemeenschap en de nieuwe wet Innovatie en Kwaliteit (IKK).

Het werd een open en geanimeerd gesprek waarin veel praktijkvoorbeelden voorbij kwamen. Met name de uitvoering van de IKK in de dagelijkse praktijk, de 3-uursregeling* waar pedagogisch medewerkers mee te maken hebben, de GGD inspecties werden uitgebreid besproken. Ook de pedagogisch medewerkers van KC de Vuurtoren deden de spreekwoordelijke duit in het zakje, zij vertelden heel eerlijk over hun dagelijks werk, de mooie kanten ervan maar ook de belemmeringen die zij soms ervaren door alle wet- en regelgeving.

Na het gesprek met Tine en Maarten werd er nog ruim de tijd genomen voor een rondleiding in het kindcentrum, gesprekken met medewerkers en natuurlijk werd er ook nog even gespeeld met de kinderen.

Het was een mooi bezoek waarna Tamara van Ark en haar medewerkers ons hartelijk hebben bedankt voor alle input. Dit kunnen zij goed gebruiken wanneer kinderopvang weer op de agenda staat in Den Haag!

*3-uursregeling – de uitleg
In de kinderopvang bestaat al langer de mogelijkheid om af te wijken van de beroepskracht-kindratio. Dit mag vooralsnog in vaste tijdvakken: ’s ochtends vroeg, laat in de middag en onder lunchtijd. De Wet IKK schrijft voor dat kinderopvangorganisaties letterlijk aan ouders mededelen wanneer er minder personeel op de groep staat. Dit mag maximaal drie uur op een dag en alleen bij organisaties die minimaal aaneengesloten 10 uur op een dag open zijn. Deze regels zijn ingegaan per 1 januari 2018. Houders moeten in het pedagogische beleidsplan opnemen op welke tijden er mogelijk afgeweken wordt en op welke tijden zeker niet en ouders moeten hiervan op de hoogte worden gebracht.