Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Steeds meer kinderen naar de kinderopvang!

11-10-2018

Er gaan steeds meer kinderen naar kinderopvang (zoals dag- en buitenschoolse opvang). Dat blijkt uit de tweede kwartaalrapportage 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit is natuurlijk geen verrassing voor ons… Wij hebben dagelijks te maken met aanmeldingen. Door de volop draaiende economie gaan er steeds meer mensen aan het werk, daarnaast zien veel ouders ook de voordelen van de ‘formele’ kinderopvang. Altijd open, goed opgeleide medewerkers en de kinderen hebben het er enorm naar hun zin. Daarbij is gebleken dat kinderopvang een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling.

Populaire dagen

Ondanks wat hobbels op ons pad, zoals de keuze voor andere manieren van vervoer en een ietwat overspannen arbeidsmarkt, lukt het ons in de meeste gevallen om kinderen een plaats te bieden binnen onze opvanglocaties. Natuurlijk blijft het dilemma zich afspelen wat betreft de ‘populaire’ dagen, maandag, dinsdag, donderdag. Dit zijn de dagen dat er verreweg de meeste aanvragen zijn voor opvang, het lijkt soms wel of heel Nederland alleen op die dagen werkt… Voor deze dagen zullen dan ook als eerste wachtlijsten ontstaan.
Als het ouders zou lukken om hun werkdagen wat vaker op woensdag en/of vrijdag te plannen dan kunnen we nog meer ouders voorzien in een plaats voor hun kinderen!

De cijfertjes

In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 796.000 kinderen wiens ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dat zijn 17.000 kinderen meer dan het eerste kwartaal van dit jaar. 330.000 kinderen zitten op de dagopvang, ruim 371.000 kinderen gaan naar de buitenschoolse opvang, het overige deel van de ouders maakt gebruik van gastouders of informele opvang.
De groei in het gebruik van de kinderopvang valt samen met de toename in de arbeidsparticipatie van vrouwen. Waar in het tweede kwartaal van 2017 nog 61,7% van de vrouwen tussen de 15 en 74 werkten, zijn dat een jaar later 63% van de vrouwen.

Yvonne Bood
MarketingCommunicatie Vlietkinderen
bron: ministerie S&W