Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Ook in 2017 klachtenvrij!

19-03-2018

Wij zijn blij om te kunnen melden dat, net als alle voorgaande jaren, er geen klachten ingediend zijn in 2017 tegen Vlietkinderen kinderopvang/peuterspeelzalen en ook niet tegen Vlietkinderen tussenschoolse opvang.

Dit maakt ons trots! Het pleit voor onze manier van werken en de wijze waarop we naar onze klanten luisteren. Natuurlijk is er best wel eens een kritisch signaal van ouders over de manier waarop we werken, de administratieve regels die we hanteren of over het al dan niet flexibel zijn betreffende de opvang. Wat het ook is, we proberen altijd om in gesprek te komen en al pratend een oplossing te bedenken. En dit lukt gelukkig altijd. Tenslotte staan onze klanten - de ouders - en wij voor hetzelfde; goede, veilige en verantwoorde kinderopvang voor hun kinderen.

Dit jaar ontvingen we van de geschillencommissie kinderopvang een prachtig predicaat ‘voor op de deur’ waarmee we de buitenwereld kunnen laten zien dat we ook in 2017 klachtenvrij waren!