Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Kinderopvang duur?

03-09-2018

In de diverse media wordt vaak gesproken over ‘de hoge kosten van kinderopvang in Nederland.’ Aan de andere kant heeft een recent onderzoek, dat is uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) laten zien dat ouders zeer tevreden zijn over de kwaliteit van hun kinderopvang. Dat is fijn!
In het zelfde onderzoek is een vergelijking gemaakt van de percepties van ouders over de betaalbaarheid van kinderopvang in 2013 ten opzichte van 2017. Interessant is dat het aantal ouders dat het eens is met de stelling: "Kinderopvang is tegenwoordig bijna niet meer te betalen", significant is gedaald van 83% naar 42%!
Helaas zien we deze onderzoeksgegevens niet terug als kop in de krant...

Wat verwachten we voor 2019?

Vanwege de wettelijk vastgelegde kwaliteitsimpulsen die kinderopvangorganisaties moeten doorvoeren (wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) verwachten we dat de tarieven voor kinderopvang in 2019 wel iets zullen stijgen. Een voorbeeld van deze impulsen is het aantal medewerkers op een groep met baby’s. Op groepen waarin kinderen tot één jaar oud aanwezig zijn, dienen voortaan meer pedagogisch medewerkers te worden ingeroosterd. Meer medewerkers kosten meer geld, dat is duidelijk. Deze kosten worden niet door de overheid gecompenseerd, ondernemingen bekostigen deze zelf.

Wat betalen ouders en wat betaalt de overheid?

Vlietkinderen Kinderopvang snapt heel goed dat ouders de kosten van de kinderdagopvang op het eerste gezicht als hoog kunnen ervaren. De rekening die ouders maandelijks betalen voor de opvang van hun kinderen is vaak ook niet gering. Vooral omdat ouders eerst betalen voordat zij de tegemoetkoming van de overheid terugontvangen voelt het als hoog.

De overheid betaalt een behoorlijk bedrag mee, door middel van de kinderopvangtoeslag. In 2019 ontvangen de meeste ouders meer toeslag dan ooit! Is kinderopvang onder aan de streep dan echt ‘zo duur’ of wordt dit gevoel gevoed door eerder genoemde berichtgeving?

Aan een kinderopvangorganisatie betalen ouders in 2018 voor één uur kinderdagopvang ongeveer € 7,45. Bij een gemiddeld toetsingsinkomen van
€ 50.000,00 (grofweg 2x modaal bruto) ontvangen ouders hiervoor aan kinderopvangtoeslag ruim 80% retour. De ouders betalen van deze € 7,45 dus ongeveer € 1,50 per uur zelf. Even een gewetensvraag: hoeveel betaalt u aan uw buurmeisje dat in het weekend oppast?

Investeren in goede opvang voor je kinderen, dat loont!

Kinderen worden binnen de kinderopvang, opgevangen in een vellige omgeving door goed opgeleide mensen die de hele dag goed voor de kinderen zorgen, hen dingen leren, met hen buiten spelen, activiteiten ondernemen, sporten, voorzien van gezonde voeding, enzovoort.
Pedagogisch medewerkers zijn van 07.30 tot 18.30 uur verantwoordelijk voor de kinderen die ouders bij hen achterlaten om te kunnen werken of studeren. Deze medewerkers verdienen een salaris, de locaties worden gehuurd en hebben onderhoud nodig en daarnaast zijn er middelen nodig om ontwikkelings(spel)materiaal, voeding en dergelijke aan te schaffen.

Een maatschappelijke kinderopvangorganisatie zoals Vlietkinderen is een stichting; er wordt geen maximale winst nagejaagd. De inkomsten vloeien terug in de organisatie of worden geïnvesteerd in projecten die ten goede komen aan de opvang van de kinderen en dus aan ons gezamenlijke maatschappelijke en lokale belang. Goede kinderopvang heeft een prijs, maar investeren in goede opvang voor je kinderen, dat loont!