Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Kinderopvang, big business?!

12-04-2019

"Kinderopvang is een kostbaar goed, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan." aldus Tine Oudshoonr, directeur-bestuurder Vlietkinderen

Afgelopen week werd het nieuws bekend dat Kidsfoundation (onder andere SmallStepps) kinderopvangorganisatie Partou wil overnemen. Een zorgelijke ontwikkeling vinden wij, want hiermee komt de grootste opvangorganisatie van Nederland (60.000 kinderen per dag) in handen van een buitenlandse investeringsmaatschappij; het Canadese private equityfonds Onex. Het primaire doel van dergelijke investeringsmaatschappijen is het realiseren van winst.

Kinderopvang is een kostbaar goed en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Vlietkinderen is een stichting zonder winstoogmerk en een maatschappelijk ondernemer. Wat u als klant betaalt laten wij, na aftrek van loon- en bedrijfskosten, weer ten goede komen aan de kinderen in onze opvang, bijvoorbeeld door (bij)scholing van onze medewerkers, het verbeteren van de kwaliteit van onze locaties, de aanschaf van goed spelmateriaal, et cetera.

In zijn algemeenheid zou moeten gelden dat het geld wat u bijdraagt aan kinderopvang en wat kinderopvangondernemers daaraan ‘verdienen’, geherinvesteerd wordt in de Nederlandse kinderopvang om zo duurzame kwaliteit te waarborgen en innovatie mogelijk te maken. Het weglekken van dit (uw en ons) publieke belastinggeld* zou niet moeten kunnen!
(*Ouders ontvangen Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst en de gemeente draagt bij met gemeentelijke subsidies).

Vlietkinderen organiseerde vorig jaar al een druk bezocht maatschappelijk debat over dit thema met lokale stakeholders, zoals onderwijs en politiek. Ik vind het een belangrijk thema, waar ik steeds breed aandacht voor vraag.