Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Erover gelezen, gehoord? Nieuws over de kinderopvang voor baby's

19-04-2018

In de krant, op het nieuws en online wordt er veel gezegd en geschreven over de nieuwe Beroepskracht-kindratio (BKR) voor baby’s per 1/1/2019 en de kosten die deze maatregel met zich mee brengt.

Hoe denken wij daar bij Vlietkinderen over? Nou, dit heeft onze volle aandacht natuurlijk!
Wij zijn blij met de IKK en de kwaliteit verhogende maatregelen die deze wet voorstaat. Maar deze maatregelen brengen hogere personeelskosten met zich mee. Het is niet niks om, van één pedagogisch medewerker voor vier baby’s, te gaan naar één pedagogisch medewerker voor drie baby’s. Ondanks dat de kinderopvangtoeslag volgend jaar weer iets wordt verhoogd, gaan ouders dus misschien iets meer betalen voor de opvang. 

We volgen dus kritisch wat er gebeurt via de Branche Maatschappelijk kinderopvang (BMK), waarbij Vlietkinderen is aangesloten en ondersteunen de vraag om nader onderzoek te doen naar de gevolgen van de invoering van deze IKK maatregel. Ondertussen worden er door de branchevertegenwoordigers (BMK en BK) ook gesprekken gevoerd met het ministerie, politieke partijen en de kinderopvangorganisaties.

We hopen van harte dat deze partijen met een goede oplossing komen, zodat kinderopvang ook voor de ouders van baby’s betaalbaar blijft. Ondertussen zorgen wij er natuurlijk voor dat Vlietkinderen er klaar voor is om deze maatregel in te voeren op 1 januari 2019!