Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

LIJST MET BENODIGDE KWALIFICATIES

Lijst A

Creatieve therapie (geen Mikojel)

Kinderverzorging en Opvoeding

Kunstzinnige therapie

Leraar Basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)

Lerarenopleiding Pedagogiek

Pedagogiek

Pedagogisch management kinderopvang

Pedagogische Academie

Sociaal kunstzinnige therapie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Social Educational Care

Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog

Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker

Social Work, programma Social Educational Care

Toegepaste Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs

Vaktherapie

Lijst B

Activiteitenbegeleiding (AB)

Activiteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)

Creatieve therapie (van Mikojel)

Cultureel Werk (CW)

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Educatie en Kennismanagement Groene Sector

Educatieve therapie (van Mikojel)

Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)

Inrichtingswerk (IW)

Jeugdwelzijnswerk

Kreatief edukatief Werk

Kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)

Leraar lichamelijke opvoeding

Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs van onderwijsbevoegdheid4 voor primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs

Muziektherapie

Sport en bewegen

Sport- en bewegingseducatie

Sport, Gezondheid en Management

Sportkunde