Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Kosten kinderopvang

Krijg ik een vergoeding van de belastingdienst?

Als u en uw partner werken of studeren of een traject of een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. De exacte voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag leest u op www.belastingdienst.nl/toeslagen. Tevens kunt u hier inloggen met uw DigiD code om de aanvraag in te dienen.

Betaling kinderopvang

U betaalt de kinderopvang vooraf aan Vlietkinderen met uitzondering van onze tussenschoolse opvang. Deze wordt achteraf aan u in rekening gebracht.

Voor welke opvangvorm kan ik kinderopvangtoeslag ontvangen?

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen voor kinderdagopvang (KDV) en voor peuteropvang (VPO). Daarnaast kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen voor voor- en naschoolse opvang (VSO/NSO).

Peuterspeelzalen en tussenschoolse opvang (TSO) komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Wat zijn mijn nettokosten van de kinderopvang?

Met onze rekenhulp kunt u berekenen wat onze kinderopvang u globaal netto per maand kost. Let op, netto kinderopvanglasten zijn afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager(s). De uitkomst van de berekeningen van onze rekenhulp zijn indicatief, u kunt hier géén rechten en/of aanspraken aan ontlenen. 

Kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal gewerkte uren

Voor kinderdagopvang en verlengde peuteropvang kunt u aanspraak maken op kinderopvangtoeslag tot maximaal 140% van de gewerkte uren van de minst werkende partner. Voor voor- en naschoolse opvang geldt deze aanspraak tot maximaal 70% van de gewerkte uren van de minst werkende partner.

Bent u ZZP-er, student of invalkracht dan volgt er een controle achteraf door de Belastingdienst van de afgenomen uren. U moet kunnen aantonen dat de afgenomen uren kinderopvangtoeslag nodig zijn geweest voor uw werkzaamheden dan wel studie.

Hoe worden de kinderopvanguren berekend?

Bij de NSO overeenkomst wordt voor iedere afgenomen dag hetzelfde maandtarief in rekening gebracht, ongeacht welke dag van de week dit betreft en of dit binnen of buiten de schoolvakanties is. Bijvoorbeeld: neemt u een maandag af, dan betaalt u hetzelfde bedrag als iemand die een woensdag afneemt. Naschoolse opvang kost net zoveel in de schoolvakanties als tijdens schoolweken.

Wat is de berekeningsfactor van onze buitenschoolse opvang?

Wij baseren onze facturatie op een 'gemiddeld aantal uren-systematiek'. Dit houdt in dat wij het aantal uren opvang op jaarbasis berekenen en in 12 gelijke, maandelijkse termijnen bij u in rekening brengen, ongeacht of het een lange of een korte maand betreft.

  1. het totaal aantal uren opvang NSO per jaar is als volgt opgebouwd: 
    gemiddeld 40 schoolweken van 21 uur opvang per week (= 840 uur) plus 12 vakantieweken van 55 uur (= 660). 840 uur + 660 uur = 1500 opvanguren per jaar.
  2. vervolgens het totaal aantal uren opvang per jaar / 12 maanden / 5 dagen per week = 25 uur.

Wanneer u vragen heeft over de berekeningsfactor, neemt u dan contact op met de klantenservice. 

Wanneer krijg ik de jaaropgave?

Wij sturen de jaaropgave eind januari / begin februari van ieder kalenderjaar toe. 

Voor de peuterspeelzaal en tussenschoolse opvang krijgt u geen jaaropgave, want met deze vormen van kinderopvang komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Terug naar meest gestelde vragen.