Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Kinderopvang tarieven 

Op deze pagina ziet u de u de bruto*-kosten van de kinderopvang bij Vlietkinderen. Voor een indicatie van de hoogte van uw netto-kosten voor kinderopvang kunt u gebruik maken van onze rekenhulp

Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken van de hoogte van de kinderopvangtoeslag. De aanvraag voor kinderopvangtoeslag dient binnen 3 maanden na de startdatum van uw kind bij de opvang, te zijn ingediend bij de belastingdenst. 

Tot een gezamenlijk inkomen van € 46.801,00 verandert er weinig in de kinderopvangtoeslagtabel 2018 ten opzichte van 2017. Hogere inkomens komen voor een tweede kind in aanmerking voor een hogere toeslag.

*Met uitzondering van de TSO tarieven, dit zijn netto bedragen

Kinderopvang tarieven 2018

U vindt hieronder een overzicht van de kinderopvang tarieven van Vlietkinderen in 2018.

Opvangvorm Opvang tussen Tarief standaard Tarief flex Tarief superflex
0 - 4 jaar

Kinderdagverblijf 

07.30 -18.30 uur 

 € 7,45 per uur

Opvang op vaste, hele dagen gedurende 52 weken per jaar.

 

€ 7,90 per uur

Opvang op vaste, hele dagen tijdens even of oneven weken.

Extra opvangdagen buiten het contract.

Opvang op halve dagen op woensdag en/of vrijdag (waar beschikbaar).

€ 8,05 per uur

Vakantie-opvang zonder contract.

Incidentele opvang zonder contract.

2 - 4 jaar
Peuteropvang 08:00 - 13:30 uur


    € 8,05 per uur

Opvang op vaste dagen gedurende 40 (school)weken per jaar.
Inclusief lunch.
4 - 13 jaar 
Naschoolse opvang

Vanaf sluiting school tot 18.30 uur

Vakantie weken 07.30-18.30 uur

Studiedagen 07.30-08.30 uur.

€ 7,45 per uur 

Opvang op vaste dagen gedurende 52 weken per jaar.
€ 7,90 per uur

Opvang tijdens even of oneven weken.

Extra opvangdagen buiten het contract, waaronder studiedagen van het basisonderwijs. 
€ 8,05 per uur

Vakantieopvang zonder contract.

Incidentele opvangdagen zonder contract.  
Voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur tot aanvang school.      € 8,05

 

Peuterspeelzaal (leeftijd 2,5 - 4 jaar)

Opvangvorm Opvangtijd Kosten
Peuterspeelzaal Leidschendam-Voorburg 08.45 - 11.45 uur

Opvang gedurende 40 (school)weken per jaar.
€ 7,50 per uur 
Peuterspeelzaal Den Haag (Leidschenveen) 08.45 - 11.45 uur

Opvang gedurende 40 (school)weken per jaar. 
€ 7, 50 per uur
Peuterspeelzaal gemeente Leidschendam-Voorburg met doorverwijzing (VVE) consultatiebureau

08.45 - 11.45 uur Voor- en Vroegschoolse educatie gedurende 40 (school)weken per jaar. 

De hoogte van de maandelijkse ouderbijdrage voor VVE is afhankelijk van uw inkomen.


Met ingang van 1 januari 2018 wijzigen de regels voor de betaling van peuterspeelzalen.
Meer informatie over dit onderwerp leest u hier.  


Kosten tussenschoolse opvang

Opvangvorm Openingstijden Weken per jaar Kosten
4 - 13 jaar Tussenschoolse opvang 
Tussenschoolse opvang Afhankelijk van de school 40 schoolweken € 2,05 per keer
Flexibele Tussenschoolse opvang Afhankelijk van de school 40 schoolweken € 27,50 per 10 keer (stickers) 
€ 3,85 losse afname
Lunchgemak
(uitsluitend i.c.m. een
abonnement)
  40 schoolweken € 2,05 (+ € 2,05 voor het TSO- abonnement Tarieven 2017
De tarieven voor onze kinderopvang in 2017 vindt u hier