Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Kinderopvang tarieven 

Op deze pagina ziet u de u de bruto*-kosten van de kinderopvang bij Vlietkinderen. Voor een indicatie van de hoogte van uw netto-kosten voor kinderopvang kunt u gebruik maken van onze rekenhulp

*Met uitzondering van de TSO tarieven, dit zijn netto bedragen

Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken van de hoogte van de kinderopvangtoeslag. De aanvraag voor kinderopvangtoeslag dient binnen 3 maanden na de startdatum van uw kind bij de opvang, te zijn ingediend bij de belastingdenst. 

Tot een gezamenlijk inkomen van € 46.801,00 verandert er weinig in de kinderopvangtoeslagtabel 2018 ten opzichte van 2017. Hogere inkomens komen voor een tweede kind in aanmerking voor een hogere toeslag.

Vlietkinderen indexeert jaarlijks haar tarieven. Klanten ontvangen hierover een bericht in de maand november. 

Kinderopvang tarieven 2018

U vindt hieronder een overzicht van de kinderopvang tarieven van Vlietkinderen in 2018. Binnenkort zullen wij op deze pagina onze tarieven voor 2019 publiceren.

Opvangvorm Opvang tussen Tarief standaard Tarief flex Tarief superflex
0 - 4 jaar

Kinderdagverblijf 

07.30 -18.30 uur 

 € 7,45 per uur

Opvang op vaste, hele dagen gedurende 52 weken per jaar.

 

€ 7,90 per uur

Opvang op vaste, hele dagen tijdens even of oneven weken.

Extra opvangdagen buiten het contract.

Opvang op halve dagen op woensdag en/of vrijdag (waar beschikbaar).

€ 8,05 per uur

Vakantie-opvang zonder contract.

Incidentele opvang zonder contract.

2 - 4 jaar
Peuteropvang 08:00 - 13:30 uur


    € 8,05 per uur

Opvang op vaste dagen gedurende 40 (school)weken per jaar.
Inclusief lunch.
4 - 13 jaar 
Naschoolse opvang

Vanaf sluiting school tot 18.30 uur

Vakantie weken 07.30-18.30 uur

Studiedagen 07.30-08.30 uur.

€ 7,45 per uur 

Opvang op vaste dagen gedurende 52 weken per jaar.
€ 7,90 per uur

Opvang tijdens even of oneven weken.

Extra opvangdagen buiten het contract, waaronder studiedagen van het basisonderwijs. 
€ 8,05 per uur

Vakantieopvang zonder contract.

Incidentele opvangdagen zonder contract.  
Voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur tot aanvang school.      € 8,05

 

Peuterspeelzaal (leeftijd 2,5 - 4 jaar)

Opvangvorm Opvangtijd Kosten
Peuterspeelzaal Leidschendam-Voorburg 08.45 - 11.45 uur

Opvang gedurende 40 (school)weken per jaar.
€ 7,50 per uur 
Peuterspeelzaal Den Haag (Leidschenveen) 08.45 - 11.45 uur

Opvang gedurende 40 (school)weken per jaar. 
€ 7, 50 per uur
Peuterspeelzaal gemeente Leidschendam-Voorburg met doorverwijzing (VVE) consultatiebureau

08.45 - 11.45 uur Voor- en Vroegschoolse educatie gedurende 40 (school)weken per jaar. 

De hoogte van de maandelijkse ouderbijdrage voor VVE is afhankelijk van uw inkomen.


Met ingang van 1 januari 2018 wijzigen de regels voor de betaling van peuterspeelzalen.
Meer informatie over dit onderwerp leest u hier.  


Kosten tussenschoolse opvang

Opvangvorm Openingstijden Weken per jaar Kosten
4 - 13 jaar Tussenschoolse opvang 
Tussenschoolse opvang Afhankelijk van de school 40 schoolweken € 2,05 per keer
Flexibele Tussenschoolse opvang Afhankelijk van de school 40 schoolweken € 27,50 per 10 keer (stickers) 
€ 3,85 losse afname
Lunchgemak
(uitsluitend i.c.m. een
abonnement)
  40 schoolweken € 2,05 (+ € 2,05 voor het TSO- abonnement Tarieven 2017
De tarieven voor onze kinderopvang in 2017 vindt u hier