Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties

Kinderopvang tarieven

Er komt jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders wordt dit jaar (2017) met 136 miljoen euro verhoogd. Zo krijgen ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. Daarnaast gaat de maximum uurprijs voor de kinderopvanginstellingen omhoog. 

U kunt hier de kinderopvang tarieven2017  van Vlietkinderen bekijken. 

Aanvraag kinderopvangtoeslag

De aanvraag voor kinderopvangtoeslag moet u binnen 3 maanden doen na de startdatum van uw kind bij de opvang. De belastingdienst berekent de hoogte van de kinderopvangtoeslag over het toetsingsinkomen van u en uw partner samen. Voor de hoogte van uw toeslag kunt u een proefberekening maken op de site van de belastingdienst. U kunt een indicatie van de NETTO kosten berekenen met onze rekenhulp.

Kinderopvang tarieven 2017

U vindt hieronder een overzicht van de kinderopvang tarieven 2017 van Vlietkinderen.

Opvangvorm Opvang tussen Tarief standaard Tarief 
flex
Tarief superflex
0 - 4 jaar

Kinderdagverblijf 

07:30 -18:30* 

 


*Enkele locaties in Leidschendam hanteren deze tijden nog niet maar dit wordt in de loop van dit jaar rechtgetrokken. Vraag ernaar bij onze afdeling klantenservice.  

€ 7,30 per uur
52 weken, hele dagen.

 

€ 7,75 per uur
52 weken opvang op vaste hele dagen tijdens even en oneven weken. Extra dagen buiten het contract. Opvang op halve dagen op woensdag en/of vrijdag naar beschikbaarheid.

€ 7,90 per uur
Vakantieopvang. Incidentele opvangdagen zonder contract.

2 - 4 jaar
Peuteropvang 08:00 - 13:30 uur     € 7,90 per uur Opvang op vaste dagen gedurende 40 (school)weken per jaar voor peuters van 2 tot 4 jaar inclusief gezamenlijke lunch.
4 - 13 jaar 
Naschoolse opvang

Vanaf sluiting school tot 18:30 uur

Vakantie weken 07.30*-18.30 uur
Studiedagen 07.30*-08.30 uur
*In regio Leidschendam is dit 08.00 uur.

€ 7,30 per uur 
Opvang op vaste dagen gedurende 52 weken per jaar.
€ 7,75 per uur
Opvang tijdens even/oneven weken.

Extra opvangdagen buiten het contract. 
€ 7,90 per uur
Vakantieopvang. Incidentele opvangdagen zonder contract.
CLUB Vlietkinderen zonder contract. 
Voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur tot aanvang school.      € 7,90

Kosten tussenschoolse opvang

Opvangvorm Uren p/d per dag Openingstijden Weken per jaar Kosten
4 - 13 jaar Tussenschoolse opvang 
Tussenschoolse opvang 1 uur - 5 kwartier Afhankelijk van de school 40 schoolweken € 2,00 per keer
Flexibele Tussenschoolse opvang 1 uur - 5 kwartier Afhankelijk van de school 40
schoolweken
€ 27,00 per 10 keer, € 3,75 losse afname
Lunchgemak     40
schoolweken
€ 2,00 (+ € 2,00 voor het TSO- abonnement 

Peuterspeelzaal kosten

Opvangvorm Opvangtijd Kosten
Peuterspeelzaal Leidschendam-Voorburg 08.45 - 11.45 uur opvang gedurende 40 (school)weken per jaar.  € 75,30 per dagdeel per maand.
(betaling 11 termijnen per jaar)
Peuterspeelzaal Den Haag (Leidschenveen) 08.45 - 11.45 uur
opvang gedurende 40 (school)weken per jaar. 
 € 73,00 per dagdeel per maand.
Peuterspeelzaal De Boot (Voorburg) 08.45 - 11.45 uur 
opvang gedurende 40 (school)weken per jaar. 
 € 73,00 per dagdeel per maand. 
Peuterspeelzaal gemeente Leidschendam-Voorburg met doorverwijzing (VVE) consultatiebureau

08.45 - 11.45 uur Voor- en Vroegschoolse educatie 40 (school)weken per jaar. 

De ouderbijdrage voor een VVE psz  is door de gemeente Leidschendam-Voorburg vastgesteld op € 170,- per jaar.


LET OP! Opvang bij een peuterspeelzaal komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Peuteropvang komt hier wel voor in aanmerking.