Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Kinderopvang en het Corona virus (COVID-19)

Het RIVM heeft maatregelen genomen om het corona virus tegen te gaan. Zo zullen kinderopvangcentra vanaf 16 maart tot en met 28 april de deuren sluiten. Behalve voor ouders die in de cruciale beroepen werken. Dit zijn onder andere ouders die werkzaam zijn in de zorg, bij de politie of in het onderwijs. Bekijk hier een overzicht van de beroepen waar het voor geldt.

Voor al uw vragen met betrekking tot kinderen/kinderopvang etc. kunt u terecht op de website van het RIVM/de Rijksoverheid. 

We gaan weer beginnen! Regels en afspraken voor ouders heropening locaties 11 mei

Reopening childcare! Location-rules parents 11/5

Veelgestelde vragen omtrent de financiele compensatieregeling

Lees hier de meeste gestelde vragen over het coronavirus en de kinderopvang.

11 mei gaat de kinderopvang en de scholen weer open. Lees hier onze tips om jezelf en je kinderen voor te bereiden!

De compensatieregeling vanuit de overheid is rond, deze week (rond 23/24 april) berichten wij onze klanten over de uitvoering van deze regeling. 

Heeft u vragen over de compensatiemaatregel kinderopvang? Kijk hier.
Questions about the financial compensation? Click.

Corona virus

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de maatregelen van de kinderopvang.

Wilt u uw kinderen meer uitleg geven over het coronavirus? 
Download hier de informele en handige poster

Wilt u kinderen vermaken tijdens de coronacrisis?
Download hier de kleurplaat.

Nieuwe maatregelen kinderopvang met ingang van 11 mei 2020

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een FAQ opgesteld na de aankondiging van nieuwe maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus vanmiddag. Hieronder de vragen en antwoorden:

Mag mijn kind naar de kinderopvang?

Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 4 jaar naar de dagopvang (crèche) en kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket voortduurt. 

Tot welke datum is de kinderopvang gesloten? 

Tot 11 mei is de kinderopvang gesloten. Dit geldt ook voor gastouderopvang. Voor kinderen van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken is en blijft er noodopvang, ook na 11 mei. Tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?

Bekijk hier het overzicht van cruciale beroepsgroepen

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet? 
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. 
Echter, ook als er maar één ouder in een cruciale beroepsgroep werkt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang. 

Is het veilig voor mijn kind om vanaf 11 mei naar de kinderopvang te gaan?

Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

Wat moet de kinderopvang doen om verspreiding van corona te voorkomen als alle kinderen vanaf 11 mei weer naar de opvang komen?

De opvang moet de gebruikelijke hygiënemaatregelen nemen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was uw handen.
 • Geen handen schudden.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? Ja, dus:

 • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 11 mei 2020.

Mijn kind is 16 maart welkom op school, maar is er ook BSO(VSO)?

Uw kind is 16 maart welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van de VSO/BSO, dan kan uw kind in principe op de VSO/BSO terecht.  Voor uw vragen raden wij u aan om contact op te nemen met klantenservice@vlietkinderen.nl .

De BSO gaat gedeeltelijk open, mag ik mijn kind dan gewoon brengen?

Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.
Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging). Mag ik mijn kind toch brengen?

NEE, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Ik neem geen opvang af maar heb het nu hard nodig i.v.m. mijn werk in een cruciale beroepsgroep, kan ik een beroep doen op Vlietkinderen?

JA, dat kan. De afhandeling van de financiële consequenties voor de noodopvang bespreken we op een later (rustig) moment met u.

U stuurt hiervoor een e-mail met uw NAW-gegevens naar klantenservice@vlietkinderen.nl. Graag onder vermelding van Noodopvang Cruciale Beroepen. Onze medewerkers nemen aansluitend telefonisch contact met u op, voor de verdere afhandeling van formaliteiten.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

Mag ik opvangdagen ruilen?

NEE, deze dagen die we vanuit een overheidsmaatregel gesloten zijn, worden NIET geruild.

De startdatum voor de opvang van mijn kind valt in deze periode, wat nu?

Wij verplaatsen de startdatum van uw opvang naar een later tijdstip.
Heeft u een beroep in de cruciale sector, dan kunt u terecht bij ons, wij zullen met u overleggen wat te doen.

Voor wie is de compensatie bedoeld?

Voor álle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van (extra) noodopvang zijn geen kosten verbonden.

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijf, bso, peuterspeelzaal en gastouderopvang). Die kunnen aan de ouders het te veel betaalde deel overmaken, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 28 april. Als de situatie langer duurt, dan kan de overheid deze compensatie verlengen, bijvoorbeeld met enkele weken.

Hoe werkt de compensatie in de praktijk?

De regeling wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouders gaan deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld of andere oplossing ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen. De kinderopvangorganisatie maakt nadat zij de compensatie hebben ontvangen, het bedrag over aan de ouder.

Wanneer krijgen ouders de kosten van de kinderopvang terug?

De bedoeling is dat kinderopvangorganisaties eind april, nadat zij de compensatie hebben ontvangen, de ouders terugbetalen. Hierover is echter nog geen uitsluitsel gegeven. De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst/Toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de websites van genoemde organisaties.

Waarom moeten ouders eerst betalen en krijgen zij daarna pas het geld terug?

Een ouder behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als de ouder de factuur als gebruikelijk betaalt en kan de ouder meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat.

Daarnaast is het van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Tenslotte moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.

Ouders hoeven dus in principe geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst of hun kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld hun inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de Coronacrisis, als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben of werkloos worden?

Wanneer hun inkomen wijzigt, moeten ouders dit wel doorgeven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. De wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Krijg ik een nieuwe factuur?

De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau geïnformeerd. Volgt u ook de website van Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK.

Wordt de factuur normaal geïncasseerd en wanneer?

De incasso van de factuur vindt plaats op de datum dat de incasso altijd plaats vindt.

De periode die nu wordt genoemd spreekt van 16 maart tot en met 28 april, hoe gaat het daarna?

Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor de periode 16 maart tot 28 april. Volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen. Met andere woorden: als de kinderopvang langer gesloten blijft zal ook de compensatieregeling mogelijk worden verlengd.

Moet ik privacy gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?

U moet altijd zelf toestemming geven voor het delen van bijvoorbeeld van de hoogte van de door u ontvangen kinderopvangtoeslag met de kinderopvangorganisatie of andere partijen. De wijze waarop dit gaat gebeuren wordt nog nader uitgewerkt, wij informeren u zo spoedig mogelijk.

Volgt u ook de websites van:

https://www.boink.info/home

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

Waar kan ik terecht voor vragen?

Uw vragen kunt u per email stellen aan klantenservice@vlietkinderen.nl wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar.

Staat u vraag er niet tussen dan kunt u altijd de website van het rijksoverheid raadplegen: ww.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van SZW is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

COVID19
Wat kunt u zelf doen om verspreiding tegen te gaan:

 • Was regelmatig en grondig uw handen met zeep
 • Vermijd sociale contacten
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Wat zijn de symptomen van het virus?

De meest voorkomende klachten van het virus zijn loopneuzen, keelpijn, hoesten, koorts en kortademigheid. Ervaart u of uw kind deze klachten, ziek dan goed uit en neem zodra de klachten verergeren direct contact op met de huisarts.

Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl

Bekijk hier onze noodopvanglocaties

Heeft u nog verdere vragen over de kinderopvang?

Neem dan contact op met klantenservice@vlietkinderen.nl

Lees hier onze tips over het omgaan met de nieuwe thuissituatieLees hier onze tips om je weer voor te bereiden om weer naar school te gaan.Bekijk hier de leukste activiteiten om te doen met je kinderen tijdens de coronacris