Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures
Inschrijven en plaatsing kind vlietkinderen

Inschrijven

Hoe kan ik mijn kind(eren) inschrijven?

U kunt zich op de website aanmelden. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice.

Wanneer kan ik mijn kind(eren) inschrijven?

 1. Kinderdagverblijf (KDV)
  U kunt uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf vanaf het moment dat u zwanger bent.
 2. Peuteropvang (PO)
  U kunt uw kind inschrijven voor de peuteropvang vanaf het moment dat u zwanger bent. Plaatsing bij de peuteropvang is vanaf 2 jaar. De peuteropvang is 40 schoolweken geopend.
 3. Peuterspeelzaal
  U kunt uw kind inschrijven voor de peuterspeelzaal vanaf het moment dat u zwanger bent. Plaatsing op de peuterspeelzaal in de gemeente Leidschendam-Voorburg en Den Haag kan vanaf 2,5 jaar.
 4. Voor- en Naschoolse opvang
  Voor deze opvangvorm kunt u uw kind inschrijven vanaf het moment dat u zwanger bent. Uw kind komt actief op de wachtlijst vanaf zijn/haar derde verjaardag.
 5. Tussenschoolse opvang
  Voor de tussenschoolse opvang kunt u uw kind inschrijven vanaf 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt.

Plaatsing van uw kind

Heeft Vlietkinderen een plaatsingsbeleid?

Ja, dit beleid kunt u hier vinden. 

Kan mijn kind op meerdere groepen/locaties worden geplaatst?

Dit is mogelijk en kunt u terugvinden in ons plaatsingsbeleid.

Wat is de stand van zaken, waar sta ik nu op de aanmeldlijst?

Een exacte plaats kunnen wij u niet vertellen, omdat er continu beweging zit in de aanmeldingen. Dit heeft verschillende oorzaken:

 1. In elke kinderdagverblijfgroep zijn 12 kindplaatsen. Deze plaatsen worden bij voorkeur gevuld met 3 baby’s, 3 dreumesen en 6 peuters.
 2. Kinderen die al zijn geplaatst en uitbreiding willen, of een broertje/zusje van een geplaatst kind krijgen meestal voorrang.
 3. De meest populaire opvangdagen zijn de maandag, dinsdag en donderdag. Het is soms makkelijker om op woensdag en/of vrijdag een plaats te krijgen.

Het kan voorkomen dat uw kind(eren), die later is ingeschreven, eerder geplaatst wordt door het volgen van de bovengenoemde regels. Voor onze buitenschoolse opvang gelden dezelfde regels als voor het kinderdagverblijf. 

Wanneer is er plaats?

Wij kunnen per groep een maximaal aantal kinderen plaatsen. Het aantal en de leeftijd van de kinderen op een groep wordt bepaald door de landelijke toetsingskaders van de GGD. Hier stemmen wij het aantal pedagogisch medewerkers op af. De plaatsing van uw kind(eren) is afhankelijk van het verloop op de locatie waar uw kind staat ingeschreven.

Wat kan ik doen om zo snel mogelijk een plaats te krijgen?

U kunt dit doen door uw kind in te schrijven op meerdere opvanglocaties of voor andere dagen dan de meest gewilde dagen, te weten maandag, dinsdag en donderdag.

Kan ik wisselen van locatie?

Als u een aanbod accepteert voor een locatie die niet uw eerste keus is, dan kunt u op de wachtlijst blijven voor de locatie van uw keuze. Dit is met behoud van uw oorspronkelijk inschrijfdatum. Overstappen is mogelijk als alle opvangdagen tegelijk beschikbaar zijn bij de locatie van uw keuze.

Terug naar veelgestelde vragen.