Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Informatie brochures 

Als wij u mogen verwelkomen als klant bij Vlietkinderen en uw kind is geplaatst bij een van onze locaties, dan nodigen wij u bij een eerste plaatsing altijd uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u veel informatie in woord en op papier. Wij hebben op deze pagina een samenvatting gemaakt, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Informatie brochures van Vlietkinderen

> Welkom bij Vlietkinderen
> Welkom bij Vlietkinderen (Engels)
Een kindje op komst?
> A baby on the way?  
Brochure Welkom bij onze naschoolse opvang 
> overzicht NSO locaties - gekoppelde scholen (inlegblad)
> Brochure Welkom bij onze tussenschoolse opvang 

> Brochure 'Goed toegerust op ontdekkingsreis' (pedagogisch beleid)

Onze folders bij een intakegesprek:

> Beleid algemeen voeding
> Beleid voeding 0-12 jaar
> Opendeuren beleid
> Te laat ophalen en dan?
> Uw kind is ziek

Bijzondere informatie:

> Omgaan met drukke kinderen
> Hoofdluizen? Kopzorgen!
> Bijtgedrag jonge kinderen
> Ringwormen
> Wormpjes
> Pesten
> Hooggevoelige kinderen
>
 Ventilatie

Alle informatie is ook op te vragen via de locatie waar uw kind is geplaatst. Vraag er gerust naar bij de pedagogisch medewerkers.