NederlandsEngels

Pesten

Vriendschappen en pesten op de BSO

Op de BSO is je kind niet alleen. Je zoon of dochter is met een groep kinderen en die kennen elkaar van school of van de BSO zelf. Omdat ze veel met elkaar omgaan worden ze vrienden met sommige kinderen die ze aardig vinden. Het ene kind heeft veel vrienden of vriendinnen, het andere kind heeft één goede vriend of vriendin. Dat is maar wat ze zelf het fijnste vinden. Er zijn ook kinderen die geen vrienden hebben, maar dat niet erg vinden. Ze hebben het toch heel erg naar hun zin! Helaas komt het ook soms voor dat iemand zich alleen of verdrietig voelt op school of de BSO, bijvoorbeeld omdat hij of zij wordt gepest.

Pestgedrag kan een kind uiteraard heel ongelukkig maken. Het lukt dan niet om terug te plagen of grapjes te maken en je kind kan het daardoor moeilijk vinden voor zichzelf op te komen. En dat is heel naar! Soms wil je kind dan ook niet meer naar school of naar de BSO, maar hij of zij kan ook gepest worden via de computer of telefoon, op bijvoorbeeld Whatsapp of social media als Facebook en Instagram. Dit wordt dan cyberbullying ofwel internetpesten genoemd.

Het verschil tussen plagen en pesten

Plagen

Plagen duurt niet lang en het gebeurt zonder kwade bijbedoelingen, waardoor het vaak van beide kanten grappig wordt gevonden. Bij plagen is iedereen gelijk aan elkaar, niemand is de baas.

Pesten

Bij pesten is wel altijd iemand wel de baas. Het is steeds hetzelfde kind dat wint en hetzelfde kind dat verliest.

De pester heeft geen goede bedoelingen; hij of zij wil pijn doen of kwetsen. Soms doen andere kinderen mee omdat ze bang zijn zelf gepest te worden. Het gepeste kind voelt zich eenzaam en verdrietig of is onzeker en bang.

Pesten gebeurt vaak niet één keer, maar steeds weer. Voorbeelden zijn:

- Niet mee mogen doen

- Spullen afpakken

- Roddelen

- Fysiek geweld

- Voor schut zetten

Het kan natuurlijk ook best zijn dat je kind op een andere manier wordt gepest.

Wat moet je doen als je kind gepest wordt?

Wanneer je het gevoel hebt dat je kind wordt gepest, is het belangrijk hierover met hem/haar te praten. Het ene kind doet dit makkelijker dan het andere, dus gun je zoon of dochter wat tijd hiervoor! Het is nodig dat een gepest kind iemand in vertrouwen kan nemen. Mocht dit op de een of andere manier niet lukken bij een van de ouders, is het raadzaam een van de docenten of de pedagogisch medewerker van de BSO in te schakelen. Ook is het voor alle ouders, ook de ouders die niet het idee hebben dat hun kind gepest wordt, aan te raden hun kinderen te attenderen op de Kindertelefoon. Het nummer van de Kindertelefoon is 0800-0432 - dit kan gratis worden gebeld. Via dit nummer kunnen ze altijd anoniem met iemand praten, over wat ze maar willen!

Bij Vlietkinderen proberen wij uiteraard zoveel mogelijk pestgedrag te voorkomen. Zo praten we op BSO’s bijvoorbeeld over vriendschappen en pesten, waarbij we proberen de kinderen zelf aan het woord te laten over hun mening en ervaringen. Mocht je kind hier behoefte aan hebben, maar niet goed weten hoe dit aangepakt moet worden, kan altijd de pedagogisch medewerker ingeschakeld worden om hierbij te helpen!

Wist jij dat..

  • In elke klas 6 tot 8 kinderen wel eens gepest worden?
  • In elke klas wel een kind zit dat een paar keer per week wordt gepest?
  • Pesten niet alleen in de klas, op het schoolplein, bij de BSO of in de buurt plaatsvindt maar ook via internet?
  • Roddelen over iemand ook bij pesten hoort, omdat over iemand praten ook pijn kan doen voor die ander?
  • Je op internet informatie kunt vinden en hulp kunt vragen via de volgende website:www.pestweb.nl/ 

“Praat niet over elkaar, maar met elkaar!”

Bel ons Plan een rondleiding Ga naar ouderportaal Ga naar ouderportaal