NederlandsEngels

Kind overblijven op school

Iedere dag gaat je kind blij naar school.Als je werkt, dan heb je vaak de buitenschoolse opvang al geregeld voor een aantal dagen per week, en soms gaat je kind een middagje naar oma en/of opa.

Maar hoe zit het met tussen de middag? Ben je zelf thuis om even een boterham met je kind te eten of is dit vanwege je werk niet mogelijk? Dan kan je kind overblijven op school, want er is tussenschoolse opvang!

 

 

 

Wat is een continurooster op een bassischool?

Een continurooster op een basisschool houdt in dat de kinderen andere tijden naar school gaan en dat de lunchpauze korter wordt. Tijdens de kortere lunchpauze blijven de kinderen over; de lunchpauze is een onderdeel van de schooldag.
Woensdag is vaak een korte dag waarbij kinderen de middag vrij hebben. Je ziet steeds vaker dat basisscholen een continurooster hanteren. Sinds 2007 is het onderwijs verplicht om goede buitenschoolse opvang (voor- tussen- en na schooltijd) te regelen voor hun school.

Hoe organiseren scholen dit?

De voor- en naschoolse opvang (BSO) worden verzorgd door een professionele kinderopvangorganisatie. De tussenschoolse opvang (TSO), valt niet onder de wet kinderopvang en is voor bassischolen soms lastiger te regelen. Zij leggen de organisatie van de TSO meestal ook in handen van een kinderopvangorganisatie.

Kinderopvang organisaties zoals Vlietkinderen maken afspraken met het schoolbestuur over de organisatie en het TSO tarief dat ouders voor de TSO gaan betalen. Dit tarief mag niet te hoog zijn, ouders ontvangen hier geen tegemoetkoming voor. Daarom wordt er bij de TSO vaak gebruik gemaakt van vrijwilligers die naast de gediplomeerde pedagogisch medewerkers worden ingezet.

Op dit moment is het steeds moeilijker om vrijwilligers te werven voor de TSO, bijna iedereen in Nederland heeft een baan. Een continurooster kan dan uitkomst brengen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen dan samen zorgen voor voldoende menskracht tijdens de (kortere) TSO.

Meer weten over onze tussenschoolse opvang? Lees hier verder.  

 

 

Continuerooster op basisschool bso vso

Wat zijn voor- / nadelen van een continurooster op een bassischool?

Het grote voordeel is, dat de kinderen een aaneengesloten dag hebben waarin onderwijs en opvang elkaar afwisselen. De vrije middag is langer waardoor er meer ruimte is voor allerlei naschoolse activiteiten. Onderwijs en opvang werken nauw samen in een totaal aanbod (dag-arrangement) voor de kinderen.

Een nadeel zou kunnen zijn dat je kind vier dagen per week eerder thuis is als hij/zij niet  naar de BSO gaat. In dit laatste geval kan het zijn dat er meer BSO uren in rekening worden gebracht. Scholen met een continurooster zijn vaak al om 14.30 uur uit.

Tussenschoolse opvang van Vlietkinderen

Wij werken samen met verschillende basisscholen waar we naast de voor- en naschoolse opvang ook de TSO verzorgen.  Rustig met de groep samen een boterham eten en daarna is er tijd voor spel en leuke activiteiten.

 

Bel ons Plan een rondleiding Download foto's en schriftje Download foto's en schriftje