NederlandsEngels

Omgaan met bijtgedrag bij jonge kinderen 

Kinderen die bijten

Kleine kinderen kunnen letterlijk de tanden in je vel zetten om hun liefde te betuigen. Als ze nog geen tanden hebben is dat meestal geen probleem. Zijn die er wel dan is het beter om te laten merken dat bijten pijn doet. Kinderen die bijten zijn niet heel uitzonderlijk, maar het moet natuurlijk wel afgeleerd worden! Het kan lonen erachter te komen waarom het kind bijt, maar dit is niet altijd even makkelijk. Sommige kinderen bijten om contact te maken, anderen weer uit woede of verdriet. In alle gevallen is het raadzaam je kind het bijten af te leren.

Hoe pakt u dit aan?

- Zeg bijvoorbeeld: “Niet bijten, dat doet pijn.” Zo maak je je kind bewust van de handeling van bijten, en de negatieve gevolgen ervan.

- Zorg dat je heel duidelijk bent. Als het kind doorgaat of denkt dat het een spelletje is: geef aan dat je dat niet wilt en zet het kind van schoot af, terug in de box of op de grond.

- Doe dit consequent. Dan weet het kind dat bijten het einde betekent van gezelligheid.

Bijtgedrag bij peuters

Ook peuters bijten. Meestal om aandacht te vragen, omdat ze iets willen hebben tijdens het spelen of uit frustratie. Ze kunnen dat nog niet goed verwoorden, maar begrijpen al wel veel. Ze proberen aandacht te trekken door bijvoorbeeld speelgoed af te pakken en als het niet lukt te duwen, aan de haren te trekken of te bijten. Heeft dat succes, dan doen ze het de volgende keer weer. Peuters denken alleen vanuit zichzelf en kunnen zich nog niet in een ander verplaatsen. Onmiddellijk ingrijpen als je peuter bijt is dan de beste manier van benaderen! 

Hoe pak je dit aan?

- Zeg bijvoorbeeld: “Niks daarvan, we gaan niet elkaar bijten, dat doet pijn.” Je kunt daarbij wat feller en bozer reageren, zodat het kind begrijpt dat zijn gedrag niet wordt getolereerd.

- Vertel in het kort hoe het anders kan. Houd geen lang verhaal, dan begrijpt het kind het meestal niet. Als je kind bijt doet het dit vaak om iets voor elkaar te krijgen, of een bepaalde frustratie te uiten. Als je zorgt dat je kind een geschikt alternatief voor bijten leert, zal het op den duur dat middel in gaan zetten.

- Haal de bijter uit de situatie. Zo voelt de bijter dat het niet de juiste manier is en het kind dat gebeten is voelt zich op die manier gesteund.

- Doe alles consequent. Steeds weer consequent reageren levert vaak het beste resultaat op! Peuters hebben het nodig om een boodschap steeds herhaald te krijgen. Pas dan leren ze wat de regels zijn. Het bijten zal na een tijdje verdwijnen!

Wat kun je doen als bijtgedrag blijft aanhouden?

- Reageer consequent op het bijtgedrag.

- Haal het kind uit de situatie.

- Zorg ervoor dat andere kinderen niet terugbijten, terugschoppen of slaan.

- Probeer het gedrag om te buigen door het kind ergens in te laten bijten (een zacht voorwerp of een pop).

- Probeer de oorzaak van de reactie te achterhalen.

- Blijf rustig.

- Stel geen vragen over het bijten aan het kind. Kleine kinderen snappen dat niet en de aandacht zou juist versterkend kunnen werken!

Wat kun je doen op de lange termijn?

- Geef aandacht aan het positieve gedrag van het kind. Neem de tijd om een positief individueel contact met het kind te hebben, bijvoorbeeld door twee keer per dag een kort moment met hem/haar te spelen of op een andere manier extra aandacht te geven.

- Help het kind dat bijt om gevoelens op een andere manier te uiten.

- Stel niet te hoge eisen.

- Help het kind om positieve sociale interacties te ervaren met andere kinderen. Geef het kind de gelegenheid lief te zijn voor een ander!

- Laat het kind proberen zelf een ruzie op te lossen.

- Kijk naar het spelmoment, zodat niet altijd de bijter de schuldige is.

- Probeert te achterhalen of er een verschil is tussen school en thuis.

- Hou in de gaten hoeveel televisie het kind kijkt en welke programma’s.

Heb je nog vragen? Je kunt je wenden tot de pedagogisch medewerksters van de groep van je kind of tot de manager pedagogiek van Vlietkinderen; T 070 - 317 59 59.

Bel ons Plan een rondleiding Ga naar ouderportaal Ga naar ouderportaal