Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Extra opvang en vakantieopvang

 

Vakantieopvang maar nog geen plaats op de buitenschoolse opvang?

Wanneer u ingeschreven staat voor buitenschoolse opvang maar nog geen plaats heeft, dan kunt u zich ook inschrijven voor vakantieopvang. Wilt u gebruik maken van vakantieopvang? Vraag dat dan uiterlijk 6 weken van tevoren aan op onze website of bij onze klantenservice

Vakantieopvang en al buitenschoolse opvang?

U kunt op de locatie de vakantieopvang en extra opvangdagen aanvragen. De gewone opvangdagen lopen normaal door tijdens de vakanties.

Wanneer moet ik vakantieopvang aanvragen?

Als uw kind buitenschoolse opvang afneemt zit hier opvang in de schoolvakantie bij inbegrepen van 07.30 tot 18.30 uur op de dagen die u afneemt. U hoeft voor die dagen géén vakantieopvang aan te vragen. Wilt u een of meerdere extra opvangdagen, dan kunt u dit aanvragen via ons ouderportaal 'Mijn Vlietkinderen.'

Wanneer u een extra opvangdag onverhoopt wilt annuleren, dient u dit uiterlijk 48 uur vooraf aan ons door te geven via 'Mijn Vlietkinderen.' Binnen 48 uur kunt u helaas niet annuleren.

Vlietkinderen extra opvang en vakanties |

Wel ingeschreven maar nog geen plaats?

Bent u wel ingeschreven voor buitenschoolse opvang, maar er is nog geen plaats beschikbaar dan kunt u 6 weken voor een schoolvakantie vakantieopvang aanvragen via onze website of onze klantenservice.

Geen buitenschoolse opvang maar wel vakantieopvang nodig?

Wanneer u uw kind alleen wilt opgeven voor opvang in de schoolvakanties dan kunt u het inschrijfformulier vakantieopvang eenmalig invullen en daarna 6 weken voor iedere schoolvakantie de dagen aanvragen via onze website of onze klantenservice.

Terug naar veelgestelde vragen.