Aanmelden
Rondleiding aanvragen
Onze locaties
Vacatures

Net als voorgaande jaren was Vlietkinderen ook in 2018 klachtenvrij, het betreft onze reguliere opvang en ook de tussenschoolse opvang. Het gehele verslag; GGD inspecties 2018, calamiteiten en 'bijna ongevallen' 2018 en het klachtenoverzicht 2018, kunt u HIER inzien. 

Klachten VlietkinderenEen klacht en dan?

Een klacht over de opvang bij Vlietkinderen?

We willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze kinderopvang. Daar zetten we ons elke dag voor in. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Bij Vlietkinderen vinden wij het belangrijk om te weten waarover u ontevreden bent. Daarom luisteren we goed naar uw opmerkingen, suggesties en klachten. Hier leren wij van en het geeft ons de input die nodig is om onze opvang, waar mogelijk, te verbeteren

Wat kunt u doen?

Bespreek uw klacht met de (pedagogisch) medewerker of clustermanager/leidinggevende. Vaak leidt het tot een snelle oplossing als u rechtstreeks spreekt met degene die naar uw mening uw klacht heeft veroorzaakt of daar verantwoordelijk voor is.

Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, of gaat het om een probleem waarvoor de medewerker en/of clustermanager/leidinggevende niet bevoegd zijn om beslissingen te nemen? Dan verwijzen zij u door naar de  Interne klachtenprocedure Vlietkinderen.

U kunt uw klacht ook via de mail kenbaar maken aan ons via het Klachtenformulier. 

Heeft u suggesties voor ons?

Uw suggesties ter verbetering van onze opvang zijn van harte welkom. Wij vragen u vriendelijk om deze suggesties via kwaliteit@vlietkinderen.nl aan ons te mailen.

Externe klachtenprocedure

Kan de klacht of de oorzaak ervan niet worden opgelost met de betrokkenen van Vlietkinderen, dan kunt u dit voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Deze commissie geeft advies en waar nodig zorgen zij voor bemiddeling. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.klachtenloket-kinderopvang.nl of https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/